Nyt fra Odense Kommune Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        6. januar 2017

Passagen ved den røde Infoboks lukkes

Mandag den 9. januar lukker passagen mellem Sankt Knuds Plads og Albanigade langs den ene side af den røde Infoboks.
Man kan stadig komme igennem området på den anden side af Infoboksen via passagen langs Vægtergården, Fynsk Erhverv og Finanscentret.
 
I første omgang lukkes området af med et let hegn. Senere sætter vi et fast pladehegn op, som vil blive flot udsmykket.
Se kort på fragadetilby.dk

Særlig boring kan give støjgener

I dagene fra mandag den 9. januar til og med onsdag den 11. januar kan der komme støjgener i området omkring Hans Jensens Stræde. Det skyldes, at vi skal koble den nye forbindelelsestunnel sammen med den eksisterende p-kælder.
 
Vi vil som altid arbejde på at mindske støjen så meget som muligt.
 
Inden for de næste uger vil boret arbejde ved Nørregade og Bangs Boder og rykker derefter længere sydpå mod I. Vilhelm Werners Plads.
Følg med i omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade på vores Facebookside

3,5 års arkæologiske undersøgelser er slut

De arkæologiske udgravninger ved Thomas B. Thriges Gade er nu afsluttet. Den 23. december blev udgravningen for sidste gang dækket til for at gøre plads til byomdannelsen.

Arkæologerne har siden maj 2013 gjort mange spændende fund og fra maj 2017 kan du se de allermest spændende af dem i en særudstilling på Møntergården. Find information om Møntergården på Odense Bys Mussers hjemmeside: museum.odense.dk

Indtil den store udstilling bliver klar, kan du smugkigge på udvalgte fund og få meget mere at vide om det store udgravningsarbejde i Infoboksen.

Se Infoboksens adresse og åbningstider