Nyt fra Fra Gade til By Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        30. januar 2017

Høring om lokalplan for byggerier ved Rådhuset ig Fisketorvet

By- og Kulturudvalget vedtog den 24. januar 2017 i henhold til Planloven at offentliggøre planforslag for de nye byggerier i Fra Gade til Bys sydlige projektområde. Det drejer sig om AP Ejendommes tre planlagte byggeprojekter ved Rådhuset og Fisketorvet.
Byggerierne er planlagt til at starte, når anden halvdel af Fra Gade til Bys p-kælder står færdig.

Planforslaget er offentligt fremlagt fra den 26. januar til den 26. marts 2017

I den periode kan du indsende bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til By- og Kulturforvaltningen, Byplan, Nørregade 36, 5000 Odense C eller e-mail: byplankontoret@odense.dk eller høringsportalen www.odense.dk/hoering

Planforslaget kan ses følgende steder:

By- og Kulturforvaltningen, Odense Slot, Nørregade 36, hovedindgang M

www.odense.dk/lokalplaner/hoering og www.plansystemdk.dk

Læs mere og deltag i høringen på Odense Kommunes høringsportal

Byggeri starter så småt ved Oluf Bagers Gård

Den 1. februar 2017 begynder Realdania By & Byg at indhegne byggepladsen til den nye Oluf Bagers Plads.

I første omgang skal Odense Bys Museer gennemføre arkæologiske forundersøgelser i området, inden byggeriet af to by-huse for alvor går i gang til marts.

Byggepladsen medfører ændrede forhold ved Skulkenborg fra den 1. februar 2017 – ca. 1. september 2018, hvor både Oluf Bagers Plads og de to nye bygninger omkring pladsen står færdige.

16 p-pladser bliver nedlagt
Igennem hele byggeperioden bliver byggepladsen anvendt til skurby, håndværkerparkering og opmagasinering af jord inden bortkørsel.
Fra den 1. februar til ca. 1. marts kan arkæologer og håndværkere, der arbejder med byggefelt 6 og 7, benytte byggepladsen til parkering.

Civicas parkeringspladser bliver ikke berørt af byggeriet.

Der er fuld adgang til p-kælderen under Thomas B. Thriges Gade gennem hele byggeperioden.

Affalds- og cykelskure ud for Skulkenborg bliver revet ned
Ny placering af affaldscontainerne bliver meldt ud til de berørte brugere, når aftalen med Odense Renovation er på plads.
Lejere i Hans Jensens Stræde 2-8 og medarbejdere i Realdania By & Byg kan fremover parkere cykler i gården mellem Oluf Bagers Mødrene Gård og Hans Jensens Stræde.

Der bliver ikke rørt ved affaldsskuret ved Nørregade 31, der får afhentet affald som normalt i hele byggeperioden.

Læs mere om det nye byggeri på Realdanias hjemmeside

VandCenter Syd graver ved Lagkagehuset

VandCenter Syd skal omlægge kloakledning ved Vestergade/Stålstræde -  lige ud for Lagkagehuset - for at gøre plads til den nye parkeringskælder.
 
Arbejdet starter tirsdag d. 31. januar 2017 og varer ca. to-tre uger.
 
Passagen fra Vestergade til Overgade bliver opretholdt, men der vil være en sluse, som lukker passagen, når arbejdskøretøjer skal passere.

Adgangen til Lagkagehuset opretholdes selvfølgelig, og der vil være passage forbi Lagkagehuset til Stålstræde og Fisketorvet.
Læs mere om vandcentrets arbejder ved Thomas B. Thriges Gade på deres hjemmeside

Nye handicap p-pladser ved Skulkenborg

Vi etablerer 4 handicap p-pladser på parkeringspladsen bag Skulkenborg. P-pladsen har indkørsel fra Nørregade.

De indledende arbejder starter mandag den 30. januar og vi forventer, at pladserne er klar til brug i starten af marts.

En af handicap-pladserne vil dog blive midlertidigt inddraget som en del af byggepladsen til de to byhuse ved Oluf Bagers Gård.

De nye handicap p-pladser er især tiltænkt de høje handicapbusser, som ikke kan parkere i p-kælderen.

Følg os på Facebook og få endnu flere nyheder