Nyt fra Fra Gade til By Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    4. oktober 2018

Asfalt og byggekørsel i Overgade

Fra Gade til By projektet går om kort tid ind i en ny fase, hvor nye bygherrer lige så stille overtager byggepladsen.

Aarsleff går i gang med at bygge tre bygninger ved hhv. Albani Torv og Fisketorvet og senere starter Odense Letbane deres arbejde i Torvegade.

Pladsen er trang i området, hvor der også er fuld gang i byggeriet af et nyt H.C. Andersens Hus.
Derfor bliver Aarsleff nødt til at bruge Overgade som kørevej ud af området.
 
De fyldte lastbiler kører ind via Skt. Knuds Plads ved Rådhuset, læsser af og kører tomme ud via Overgade.

For at mindske generne ved kørslen ud af Overgade, vil Fra Gade til By lægge en midlertidig asfalt på kørevejen i Overgade.
Asfalten fjernes igen i 2020.

Det har tidligere været meldt ud, at asfalten skulle lægges den 10. oktober. Vi har udskudt arbejdet, for at imødekomme et ønske fra de erhvervsdrivende om at lægge asfalten på en mandag.
 
Asfalten kan desværre ikke lægges på i weekenden, da asfaltværkerne holder lukket.
 
Vi melder den endelige dato for asfaltlægningen ud hurtigst muligt.
 
Beboere og erhvervsdrivende i H.C. Andersen Kvarteret får et brev i deres e-boks med dato, tidspunkter og praktiske oplysninger i forbindelse med asfalteringen.
Se billeder m.m. af de kommende bygninger på vores hjemmeside

Handicappladser og taxaplads nedlægges

3 handicap p-pladser og en enkelt taxa p-plads nedlægges i Nørregade i uge 41.
Det sker formentligt mandag den 8. oktober.
 
Der bliver i stedet lavet en vendeplads, hvor bl.a. ambulancer kan vende.