Nyt fra Fra Gade til By Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    24. oktober 2018

Omvej ved Hans Jensens Stræde mandag

Mandag den 29. oktober, skal der graves affaldssug ned på tværs af Hans Jensens Stræde.
Det betyder, at strædet er midlertidigt spærret på den østlige side af nr. 8.
 
Fodgængere kan dog stadig komme igennem via parkeringspladsen bag Civica.
Entreprenøren sætter omvejs-skilte op, så man kan finde vej.

Reparation af kældermembran

Vi er gået i gang med at reparere et stykke af den membran, som skal holde parkeringskælderen tæt for vand.
 
Det betyder, at vi graver byrummet op imellem Carl Nielsens Kvarter nr. 15 og nr. 9 og øst for husene i passagen mod Fyns Grafiske Værksted.
 
Teglklinkerne bliver fjernet og vi skal grave ned til membranen, som ligger langs med bygningerne.
Membranen bliver repareret og derefter lægger vi klinkerne på igen.
 
Der vil hele tiden være adgang til bygningerne, men i en periode, vil adgangen til nr. 9 være via en gangbro.
 
Efter planen er arbejdet færdigt inden jul.

Asfaltering i Overgade

Nu har Overgade fået et tykt lag asfalt, som skal beskytte mod rumlen og rysten, når man begynder at køre ud af gaden med tomme lastbiler.
 
Vi mangler stadig at lave overgange ved porte og ud for sideveje, så man kan gå og køre niveaufrit over gaden disse steder.
 
Vi kan desværre ikke lægge asfalten helt ind til kanstenen langs hele vejen, fordi regnvand, tø-sne m.m. skal kunne løbe i renderne langs vejen og ikke ud over fortovet.
 
Efter planen er de sidste tilrettelser gjort færdige inden kl. 15.00 onsdag den 24. oktober.